Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2012

dreamer4
Reposted fromolewka olewka
dreamer4
Jak to nazwać, te pół sekundy, kiedy palce opierają się dotknięciu? Wrażenie szorstkiego męskiego policzka? Kanciastość męskich rąk? Twardość brwi? Odgłos ciężkich równych kroków na schodach? Lekka woń alkoholu?
— O. Tokarczuk - "Życzenie Sabiny"
Reposted fromserowyksiezyc serowyksiezyc viaolewka olewka
dreamer4
[...] nie chcę żałować niezdecydowania i wahania. Jeśli mam żałować to niech to będzie za czyn i za działanie.
— "Czas pogardy" A. Spakowski
Reposted fromdifferent different viaolewka olewka
dreamer4
6075 143e
Reposted frompsychotyczna psychotyczna viahajskul hajskul
dreamer4
6803 b467
Baczyński; dobre antykwariaty
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamieszu mieszu
9325 df99
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamieszu mieszu
dreamer4
dreamer4
7202 d42e 500
Reposted frompijana-poetka pijana-poetka viamieszu mieszu
dreamer4
1513 764b
Reposted fromunr-eal unr-eal viamieszu mieszu
dreamer4

STRAWBERREHZ
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamieszu mieszu
dreamer4
dreamer4
7497 76b4
Reposted frommariola mariola viamieszu mieszu
dreamer4
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viamieszu mieszu
dreamer4
0775 41ee
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamieszu mieszu
dreamer4
5030 38eb
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamieszu mieszu
dreamer4
Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. 
— Haruki Murakami
Reposted fromkajcia kajcia viaparentheses parentheses
dreamer4
6716 794b 500
Reposted fromcolours colours viaparentheses parentheses
dreamer4
Samotność okazała się dżumą naszych czasów. Potrafi być przerażająca i porażająca. Poza tym jest nieunikniona. Każdy tak naprawdę jest sam. 
— "188 dni i nocy"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaolewka olewka
dreamer4
4481 3f3e
Reposted fromliczbapi liczbapi viahajskul hajskul
dreamer4
5857 759f
Reposted fromlabellavita labellavita viaparentheses parentheses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl